Kelan tulkkauspalvelun sopimuskumppani

Kokenut puhevammaisten tulkki

- Outi Tervonen -

Vahvin kokemus ja osaaminen painottuu liikunta- ja monivammaisten lasten ja nuorten vaihtoehtoisen kommunikaation käytön tukemiseseen ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä Yritys tarjoaa tulkkauspalvelua puhevammaisille asiakkaille erilaisissa tulkkausta vaativissa tilanteissa – työssä, asioimisessa, harrastamisessa ja virkistäytymisessä sekä koti- ja ulkomaanmatkoilla